Seurakunnassa järjestetään viikoittain ruokajakotilaisuus keskiviikoina (ei heinäkuussa). Ruokajaossa käy viikoittain 120-180 henkilöä. Saamme tukea näin paikallisen väestön hyvinvointia konkreettisesti. Jakotilaisuuksissa tarvitaan paljon vapaaehtoistyövoimaa.

Rukous

Tahdomme olla rukoileva seurakunta. Rukoilemme oman kaupunkimme, kansamme, lähetystyön ja muiden ajankohtaisten asioiden puolesta. Seurakuntamme kokoontuu yhteen rukoilemaan sunnuntaisin, tiistaisin ja torstaisin. Kaikissa seurakuntamme tilaisuuksissa palvelemme rukouksin ja seurakuntaan voi ottaa myös yhteyttä henkilökohtaisissa esirukoustarpeissa. Rukoilemme mielellämme kanssasi.

Rukous kannattaa.

Rukous on kristityn ja seurakunnan elämän sykettä. Kristityllä on suuri etuoikeus lähestyä Jumalaa, Taivaallista Isäämme, joka rakastaa ja kuulee meitä ja on voimallinen auttamaan. Näin toteutuu läheinen yhteys Jumalan ja ihmisen välillä.

On mahtavaa tietää, että elävä Jumala kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Olemme saaneet nähdä monia ihmeellisiä rukousvastauksia. Jumala on auttanut, johdattanut ja parantanut. Rukous on mielenkiintoista! Rukous on voimallista!

Tule sinäkin rukoilemaan!

Diakonia

Asemakappelin diakoniatyö on avun tai tuen tarpeessa olevan lähimmäisen kokonaisvaltaista auttamista, Jumalan rakkauden osoittamista käytännön teoin.

Rakkauden teot voivat muuttaa yhden ihmisen koko elämän.

Seurakuntamme palvelee diakoniatyön kautta mm. vanhuksia, yksinäisiä, sairaita ja maahanmuuttajia. Vanhusten ja sairaiden luona vieraillaan heidän kodeissaan ja palvelutaloissa. Seurakunnan musiikkiryhmä piristää käynneillään palvelutalojen ja sairaaloiden asukkaita. Maahanmuuttajien ystäväpalvelua kehitetään ja pian käynnistyy myös EU-ruokapalvelu.

Asemakappelin diakoniatyö on ihmisten kohtaamista ja auttamista. Joskus tarvittava apu on läsnäoloa, kuuntelua ja rukoustukea, joskus taas käytännön asioissa auttamista. Ystävyyttä rakennetaan yli kieli- ja kulttuurirajojen.

Seurakunnan diakoniatyöstä vastaa pastori Päivi Tyrni yhdessä seurakunnan vapaaehtoisista muodostuvan ystäväverkoston kanssa.